000000 25507B 2A292E 466584 608AB4 A0A7AF C7E4FF C9C9C9

Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook

The cathedral of Lund

Posted by
Mia (Lund, Sweden) on 4 January 2018 in Architecture and Portfolio.

Domkyrkan i Lund

Lunds Domkyrkan är Nordens största och vackraste exempel på den romanska byggnadsstilen. Ingen vet när domkyrkobygget påbörjades. I Kung Knut den heliges gåvobrev, daterat till 21 maj 1085, talas om en domkyrka byggd under 1080-talet. Mycket tyder dock på att detta rör sig om en tidigare kyrka, och att den nuvarande domkyrkan började byggas under tidigt 1100-tal, efter det att Lund blivit ärkebiskopssäte för Norden.

Lunds domkyrkas krypta har, arkitektoniskt sett, i stort sett förblivit orörd sedan 1123. Kryptan kännetecknas av sina många och tätt pelare. De skiljer sig mycket från varandra stilmässigt. Mannen bakom utförandet anses vara kyrkans förste arkitekt, Donatus.

Den mest kända pelaren är den som Jätten Finn klamrar sig fast vid, enligt en sägen. Detta blir morgon dagens bild och historia.


The Cathedral of Lund.

The Cathedral of Lund is the largest and most beautiful example of the Romanesque building style in the Nordic region. Nobody knows when the cathedral building began. In Kung Knut deed of gift, dated 21st May 1085, is mentioned a cathedral built in the 1080s. However, much suggests that this is a former church, and that the current cathedral began to build in the early 1100s, after Lund became the archbishop of the Nordic region.

The architecture of crypt has remained largely untouched since 1123. The crypt is characterized by its numerous and dense pillars. They differ greatly from each other in style. The man behind the execution is considered to be the church's first architect, Donatus.

The most famous pillar is the one that Gigant Finn clings to, according to a saying. This will be tomorrow's image and story.

Panasonic DMC-TZ60 1/10 second F/3.3 ISO 400 5 mm

Steve Rice from Olympia, United States

A lovely church old Finn had a hand in building. ;-)

7 Jan 2018 1:39am

@Steve Rice: Hi Steve! I will soon post the picture of Finn's wife with one of the children near Finn's pillar!

Panasonic DMC-TZ60
1/10 second
F/3.3
ISO 400
5 mm

lund
sweden
cathedral
buildning
romanesque-style
architecture
old
beautiful