040000 55060B 58492A 686964 860816 908F8A 9D7C51 CBC7BB

Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook

Santa Claus from Lund - Sweden

Posted by
Mia (Lund, Sweden) on 18 December 2017 in People & Portrait and Portfolio.

Tomtefar från Lund - Sverige

Tomten är för svenskar ett väl känt begrepp och alla vet vem han är. I de nordiska länderna kommer jultomten och knackar på dörren den 24 e december helst vid kl 3 pm med klapparna i en säck. Vid den tiden ganska ofta måste pappa i familjen gå ut för att köpa en tidning... Tyvärr han missar alltid tomtens besök!

Alla har någon gång träffat Tomten men få har faktiskt varit hemma i Tomtens eget hus. Den svenska tomten bor vid Gesundaberget utanför Mora året om tillsammans med alla sina vänner.


Vad säger forskare vid Lunds Universitet angående Tomten?


Det har sagts att Tomten bor i både Finland och Norge, men forskare på Lunds Universitet har kommit fram till att tomten bor faktiskt någonstans nära Nordpolen.

Tidigare har man i Finland bland annat hävdat att tomtens hemort skulle vara den finska staden Rovaniemi. Någon gang vid 1992, när satellitbilder blev allmänt tillgängliga, ansåg man att tomten var från den norska ön Jan Mayen.

Men forskningen i Lund visar att den mest rimliga platsen för tomtens hem är i Lappland, eller närmare bestämt Jokkmokk.

Det är en mycket gammal tradition och i stort sett alla germanska kulturer firade "Yule" som inträffade kring midvintersolståndet (21 e december) mycket innan de blev kristna. Se ordet Yule och Jul på svenska!

Yule firande var kopplat till guden Odin.


Santa Claus from Lund - Sweden

Santa Claus is a well-known concept for Swedes and everyone knows who he is. In the Nordic countries, Santa Claus comes in knocking at the door on December 24th, preferably at 3 pm with a big sac with presents. At that time quite often, the father in the family has to go out to buy a newspaper ... Unfortunately he always misses the Santa Claus's visit!

Everyone has ever met Santa Claus, but few have actually been home in Santa Claus own house. The Swedish Santa Claus lives at Gesundaberget outside Mora during the all year together with all his friends.

What do researchers at Lund University say about the home of Santa Claus?

It has been said that Santa Claus lives in both Finland and Norway, but researchers at Lund University have come to the conclusion that he actually lives somewhere near the North Pole.

Previously, in Finland, it has been claimed, among other things, that the hometown of the Santa Claus would be the Finnish city of Rovaniemi. Ever since 1992, when satellite imagery became publicly available, it was considered that Santa Claus's home was the Norwegian island of Jan Mayen.

But researcher in Lund show that the most reasonable place for the home of Santa Claus is in Lapland, or more specifically Jokkmok.

It is a very old tradition and virtually all Germanic cultures celebrated the "Yule" that occurred around mid winter solstice (21st December) much before they became Christians. See the word Yule and Jul in Swedish!

Yule celebration was linked to god Oden.

Panasonic DMC-TZ60 1/400 second F/4.1 ISO 160 9 mm

JackyB from Brussels, Belgium

I am Happy that Santa Claus received and read my letter !

19 Dec 2017 7:25am

Mia from Sweden

Of course! He pays always attention to the letters from nice boys! Merry Christmas!

19 Dec 2017 7:34am

Panasonic DMC-TZ60
1/400 second
F/4.1
ISO 160
9 mm

lund
sweden
christmas
santaclaus
street
tradition
december
man