000000 1E524E 66665C 8A8A7E AE7F63 B1AE9F DEDDD8 FFFFFF

Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook

Old & Romantic Alley in Lund City

Posted by
Mia (Lund, Sweden) on 30 November 2017 in Cityscape & Urban and Portfolio.

Gammal och romantisk gränd i Lunds stad

Nära Lunds centrum finns den gränd. In på gården hittar du två gamla hus och en entré till en stor träffpunkt för seniorer. Lund är en gammal stad och man kan säga att Lund är en av Sveriges äldsta städer och kanske den allra äldsta i landet.

Lund var dock en dansk stad som inte blev svensk förrän år 1658. Lund grundades runt år 990 och var då inte den äldsta danska staden.

Old & Romantic Alley in Lund City

Near the center of Lund City there is this alley. Here you will find two old houses and an entrance to a meeting point for seniors. Lund is an old city and you can say that Lund is one of Sweden's oldest cities and perhaps the oldest in Sweden.

However, Lund was a Danish city that did not become Swedish until 1658. Lund was founded around 990, and was not the oldest Danish city.

JackyB from Brussels, Belgium

Beautiful and Romantic picture :-)

30 Nov 2017 11:13am

Mia from Sweden

Romantic and love are the best in the world.

30 Nov 2017 7:39pm